Dat kan op twee manieren. Of U betaald mij contant bij aanvang van de fotoshoot. Of ik stuur U bij aanvang een betaalverzoek voor uw bank welke U op dat moment dient te voldoen. Daar ik particulier ben, zijn alle shoots voor U vrij van BTW.