Het Loetbos

Het Loetbos is het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven dat langs de Provinciale weg ligt. Het verrassend mooie bos is een trekpleister voor natuurliefhebbers. De combinatie van grazige weilanden, het geheimzinnige bos en het meanderende riviertje de Loet maakt elke wandeling, fiets-, kano- of vistochtje in het gebied uiterst plezierig. Het bos is een kleine veertig jaar geleden ontstaan. Het is een door de mens gemaakt natuur- en recreatiegebied. Vroeger werd het gebied voornamelijk gebruikt voor veenwinning. Sporen hiervan zijn nog steeds te zien in de vele sloten. Die werden vroeger gebruikt om het water van de veenwinning af te voeren. Toen de veencultuur verdween zijn vele veenmoerasgebieden omgezet in grote percelen, polders, voor de landbouw.

Andere blogs