TFP of Time for print is een veelgebruikte Engelse term die binnen het fotograferen van amateurmodellen door amateurfotografen gebruikt wordt. Hierbij wordt tussen model en fotograaf een overeenkomst vastgelegd. De term wordt meestal afgekort met TFP. In plaats van een geldelijke betaling voor elkaars diensten, gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal afdrukken van de beste foto’s van de sessie te verstrekken aan het model. De gemaakte foto’s mogen doorgaans zowel door de fotograaf als het model gebruikt worden in een portfolio en als promotiemateriaal. De rechten over de foto’s liggen wel bijna altijd bij de fotograaf.

De afkorting staat voor meerdere (Engelstalige) afkortingen:

  • Time For Print
  • Trade For Print

maar ook:

  • Time For Portfolio
  • Trade For Portfolio

Hoewel er dus verschillende betekenissen mogelijk zijn voor de afkorting TFP is er een basisgedachte. Bij een TFP-sessie wordt er geen geld betaald. Het model krijgt geen vergoeding. De fotograaf krijgt eveneens geen vergoeding voor de afdrukken of cd’s met foto’s die er tijdens de fotosessie zijn gemaakt.

TFP-fotosessies komen over het algemeen vooral voor bij amateurfotografen en amateurmodellen. Al zullen veel professionele fotografen of modellen af en toe ook een TFP-sessie doen. Vooral als het betreffende model of locatie een bijzonder resultaat op zou kunnen leveren naar de mening van de professional.

Veel professionele modellen zijn begonnen met een portfolio gevuld met foto’s die gemaakt zijn tijdens TFP-sessies.

Naast de term wordt er ook veel gebruikgemaakt van de term TFCD. Hierbij worden er geen prints uitgewisseld maar een cd of dvd met daarop een digitaal exemplaar van de foto’s. In dit geval is er altijd sprake van een TFCD shoot.

Bron: Wikipedia

Oproepen voor dit soort shoots doe ik via de social media kanalen. Hou hiervoor dus mijn Facebook & Insta in de gaten!

Wat houdt dat specifiek in? Het houdt in dat jij een aantal foto’s gratis digitaal per e-mail krijgt aangeleverd. Daarnaast dat ik, de fotografe, jouw foto’s online mag gebruiken voor mijn portfolio, voor online promotie en foto wedstrijden.

Ik mag ze niet online verkopen, behalve als jij daar expliciet toestemming voor geeft. In dit geval wordt er een separaat contract opgesteld waarin de verdeling van eventuele inkomsten wordt vastgelegd.

Geïnteresseerd geraakt? Druk op de knop om naar de mogelijkheden te informeren.